lagjet e prishtines lista. Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit; 7